Jeolojik-Jeoteknik Etüt

Zemin ve Temel Etüdü

Zemin İyileştirme

Kaya Şev İyileştirme

Heyelanlar, Şev stabilitesi ve Önlemler

Yer seçimi, Baraj ve Tünel

Geoteknik Değerlendirme.