Uygulamalı Projeler

1. Kılıç R. 1988, Çevrekent Kooperatifler Birliği (Sincan-Ankara) inşaat alanının jeoteknik        incelemesi, 48 s.

2. Kılıç R. 1989, Ankara Su Kanalizasyon İşleri (ASKİ) Sincan Arıtma Tesisi inşaat alanındaki        zemininin laboratuvar incelemesi, 54 s.

3. Kılıç R. 1989, Almanya Federal Cumhuriyeti, Ankara Büyükelçiliği Ek Konsolosluk ve İdare        Binalarına (Ankara) ait zemin sondajları ve jeoteknik incelemesi, 38s.

4. Kılıç R. 1991, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) inşaat alanlarının (Erzurum) jeoteknik incelemesi,        57 s.

5. Kılıç R. 1994, Bayat-Çorum Kapalı Spor Salonu İnşaat alanının jeoteknik incelemesi, 23 s.

6. Kılıç R., 1994, Ankara Üniversitesi Eğitim Tesisi (Side-Manavgat) İnşaat Alanı Jeoteknik        Raporu. 5 s.

7. Kılıç, R. 1995, Ankara Üniversitesi Mühendislik ve İletişim Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor        Yüksekokulu İnşaat Alanı (Gölbaşı-Ankara) Jeolojik ve Jeoteknik İnceleme Raporu. 102 s.

8. Kılıç R. 1996, Ankara ÜniversitesiMedikososyal Eğitim Merkezi(Çolaklı, Manavgat, Antalya)        inşaat alanı jeolojik ve jeoteknik incelemesi.

9. Kılıç R. 1997, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1200 yataklı Eğitim ve Öğretim Hastanesi İdari        Blok inşaat alanı jeolojik ve jeoteknik incelemesi.

10. Kılıç R. ve Bilgesü, A., 1997, Etibank (Bandırma) boraks ve asit fabrikaları silolarındaki        Etibor-48’ in yoğunluk değişiminin incelenmesi.

11. Kılıç R. ve Canik B.,1997, Taşova Belediyesi (Amasya) imar planına ait jeolojik ve jeoteknik        incelemesi. 25 s.

12. Kılıç R. 1997, Ankara ÜniversitesiKongre merkezi (Yıldızevler-Ankara) inşaat alanı jeolojik        ve jeoteknik incelemesi.

13. Kılıç R. 1997, Ankara ÜniversitesiYüzme Havuzu (Beşevler-Ankara) inşaat alanı jeolojik ve        jeoteknik incelemesi.5 s.

14. Kılıç R. 1997, Altındağ Belediyesi, İş Merkezi ve Kapalı Otopark inşaat alanının jeolojik ve        jeoteknik incelemesi.

15. Kılıç R., 1997, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1200 Yataklı Eğitim ve Öğretim Hastanesi        Tevsii ve İdari Blok İnşaat Alanı Jeolojik – Jeoteknik İncelemesi. 7 s.

16. Kılıç R.1997, Ankara Üniversitesi Kongre Merkezi (Yıldızevler-Ankara) İnşaat Alanı Jeolojik –        Jeoteknik Raporu. 5 s.

17. Kılıç R. 1998, Aratol (Aksaray) Belediyesi 300 m3 lük ayaklı su deposu inşaatı jeolojik –        jeoteknik incelemesi.

18. Kılıç R, 1998, Güvercinlik (Konya) Belediyesi 300 m3 lük ayaklı su deposu inşaatı jeolojik –        jeoteknik incelemesi.

19. Kılıç R.,1998, Güvercinlik (Konya) Belediyesi Ayaklı Su Deposu İnşaat Alanının Jeolojik –        Jeoteknik İnceleme Raporu. 5 s.

20. Kılıç R., 1998, Altındağ Belediyesi İş Merkezi ve Kapalı Otopark İnşaat Alanının Jeolojik –        Jeoteknik Raporu. 6 s.

21. Kılıç R., 1989, MSB Erzincan 1022. Ağırbakım Fabrikası Depo İnşaatı Zemin Etüt Raporu.        2 s.

22. Kılıç R., 1989, Kayseri 1020 Ordudonatım Anatamir Fabrikası Yemekhane, Depo ve Rampa        İnşaatının Zemin İnceleme Raporu. 4 s.

23. Kılıç R., 1990, Milli Savunma Bakanlığı Gölcük- Deniz Hastanesi Ek Binası Temel Zemini        Jeoteknik Raporu. 2 s.

24. Kılıç R., 1990, Ank 88-0409 Proje Nolu Sundurma Sahası Zemini Jeoteknik Raporu.

25. Kılıç R., 1999, Ankara, Kazan, Sarayköy 273 /1 Parsel İnşaat Alanı Jeolojik – Jeoteknik        İnceleme Raporu. 6 s.

26. Kılıç R., 1999, Ankara, Çiğdem Mahallesi, Güven Şeker Yapı Kooperatifi, E Blok Yapı Alanı        Şev Stabilitesi Jeoteknik Raporu. 11 s.

27. Kılıç R., Varol B., Gökten E., Başokur A.T.,Koçbay A., Bilgehan R.P., Ulamış K., 2000,        Kırşehir ili, İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik İncelemesi. Proje yürütücüsü.

28. Kılıç R, Varol B., Gökten E., Başokur A.T.,Koçbay A., Bilgehan R.P., Ulamış K.,2000, Bolu        ili, II. Etap İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik İncelemesi. Projeyürütücüsü.

29. Kılıç R, Varol B, Gökten E, Başokur A. T,Koçbay A, Bilgehan R. P, Ulamış K. 2000, Kırşehir        İli, Kaman İlçesi, İmar Planına Esas Jeolojik – Jeoteknik İncelemesi. Proje yürütücüsü.

30. Kılıç R,  Bilgehan, R., P., Ulamış, K, İ. 2002. Anakara Üniversitesi, Gölbaşı Sosyal        Tesislerinde havuz inşaat alanının jeoteknik incelemesi. 30 s.

31. Kılıç R., Varol B., Gökten E., Başokur A.T., Koçbay A., Bilgehan R.P., Ulamış K., Tokgöz E.,        2000, Kırşehir İli Kaman İlçesi Yerleşim Alanına Jeolojik, Jeofizik Ve Jeoteknik İncelemesi.        42 s.

32. Kılıç R., 2000, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Çankırı-Ilgaz Kış Şartlarında Hayatta Kalma ve        Kurtarma Eğitim Merkezi İnşaat Alanı Jeolojik ve Jeoteknik Raporu. 31 s.

33. Kılıç R., Atilla A., 2000, İzmit-Derince Eğitim Merkez Komutanlığı Konferans Salonu Jeolojik-       Jeoteknik İnceleme Raporu. 11 s.

34. Kılıç R., Varol B., Gökten E., Başokur A, T., Koçbay A., Bilgehan R, P., Ulamış K., Tokgöz E.,        2001, Kırşehir İli Yerleşim Alanının Jeolojik – Jeoteknik İncelemesi. 58 s.

36. Kılıç R., Varol B., Gökten E., Başokur A. T, Koçbay A, Bilgehan R.P, Candansayar E. ve        Tokgöz E. 2002, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yerleşkesinin DSİ Su Kanalı ile Çanakkale-       İzmir Oto Yolu Arasında Kalan Kesimin Jeolojik Jeofizik – Jeoteknik İncelemesi. 33 s.

37. Kılıç R. Koçbay A, Bilgehan R.P.ve Ulamış K., 2002, Amasya İli, Taşova İlçesi Yerleşim        Alanındaki ”Afete Maruz Bölgenin” Jeoteknik İncelemesi. 19 s.

38. Kılıç R. 2002, Ankara Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Yerleşkesi İmar Planına        Esas Jeoloji Raporu. 2 s.

39. Kılıç R., Varol B., Gökten E., Başokur A.T., Koçbay A., Bilgehan R,P.,Ulamış K., Tokgöz E.,        2002, Amasya İli Taşova İlçesi Yerleşim Alanındaki F1 ve F2 Fay Zonunun Jeolojik ve        Jeoteknik İncelemesi. 34 s.

40. Kılıç R. Gökten E., Varol B., Başokur A.T., Koçbay A., Bilgehan R.P., Ulamış K.,        Candansayar E., Tokgöz E., 2002, Saraybahçe (İzmit) Belediyesi Yerleşim Alanındaki 2 Ve 3     Nolu Fay Zonlarının Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik İncelemesi. 49 s.

41. Kılıç R. 2002, Ankara Üniversitesi Rekreasyon Alanı Tribün İnşaatı Jeolojik ve Jeoteknik        Raporu (Beşevler-Ankara) 2 s.

42. Kılıç R.  Bilgehan, R., P., Ulamış, K, 2003. Anakara Üniversitesi, Gölbaşı Sosyal        Tesislerindeki heyelanın jeoteknik incelemesi. 10 s. 

43. Kılıç R. 2003, Ankara Üniversitesi Gölbaşı Sosyal Tesisleri Havuz İnşaatı Jeolojik ve        Jeoteknik İnceleme Raporu. 9 s.

44. Kılıç R. 2003, Ankara Üniversitesi Gölbaşı Sosyal Tesisleri, Kayıkevi Yolundaki Heyelan ile        Şev Kaymalarının Jeolojik ve Jeoteknik İnceleme Raporu. 8 s.

45. Kılıç R,  Bilgehan, R., P., Ulamış, K., Ulugergerli, E., Akça, İ., 2004. Ankara Üniversitesi,        Teknopark Alanının Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik incelemesi.  

46. Kılıç R. 2004, Türk Telekom Ankara, Etimesgut, Sincan ve Mamak inşaat alanlarının jeoteknik incelemesi raporunun onaylanması.

47. Kılıç R. 2004, Ankara Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu Drenaj Durumu Hakkında Rapor.        5 s.

48. Kılıç R. 2004, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Beşevler-Ankara) Ek Bina İnşaat Alanı        Jeolojik ve Jeoteknik Raporu. 7 s.

49. Kılıç R. 2004, Aksaray Müze Bina Dolgusunun İncelenmesi ve İyileştirme Önerileri Raporu.        15 s.

50. Kılıç R.,  2005, Aksaray İli Merkez Anadolu Otelcilik ve Turizm binasında oturma, sıva dökülmesi ve kolonlarında çatlakların sebeplerinin araştırılması.

51. Kılıç R. Varol B. 2005, Adapazarı İli Kalıcı Konutları Altyapı İnşaatı Temel Kazı Alanı ve        Kesin Depo Mahallinin İncelenmesine Ait Rapor. 16 s.

52. Kılıç R.  2005, Aksaray Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aksaray İli, Merkez,Ortopedik   Özürlüler Okulu binasındaki çatlaklarıin incelenmesi ve öneriler raporu. 6 s.                                                                                                

53. Kılıç R. 2006.Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi F Blok Binasının Depreme Karşı Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Jeolojik ve Jeoteknik İncelemesi. 18 s.

54. Kılıç R. 2006. Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi E Blok Binasının Temelindeki Zeminlerin Jeolojik ve Jeoteknik İncelemesi. 12 s.

55. Kılıç R. 2006, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi F Blok Binasının Depreme Karşı          Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Jeolojik ve Jeoteknik Raporu. 11 s.

56. Kılıç R. 2006, Ankara Üniversitesi Doğu ve Batı Otoparkları ile Kültür Merkezi (Beşevler-       Ankara) İnşaat Alanının Jeolojik ve Jeoteknik Raporu. 10 s.

57. Kılıç R. 2007, Oreks Madencilik limited Şirketi, Kalkım Flotasyon Tesisi Atık Baraj Yeri        (Çanakkale, Yenice) Zeminlerinin geçirgenlik Özellikleri. 14 s.

58. Kılıç R. 2008, Sorgun-Akdağmadeni Ayrımı-Çekerek Yolu Süreyyabey Barajı Varyantı KM:        30+000.000-46+444.436 Arasına Jeolojik ve Jeoteknik Raporu. 61s

59. Kılıç R. 2008, Çubuk Havzası, Çubuk ve Karaköy Atıksu Arıtma Tesisleri İnşaat Alanı        Jeoteknik Değerlendirme Raporu. 8 s.

60. Kılıç R. Seyitoğlu G., Karakaş Z., Dikmen Ü., Ulamış, K. ve Esat Korhan. 2012. Keçiören Selçuklu caddesindeki Kaya Düşmesine maruz Afet Bölgesinin Jeoteknik İncelemesi. A.Ü. Döner Sermayesi. 89 s.  

61. Kılıç R. 2012. Karakuz Barajı (Tufanbeyli) ve Hes İnşaatı Gövde Yeri Sağ Yamacındaki        Şevlerin Duraylılığının Sağlanma Yönteminin Araştırılması. Erkem İnşaat Sanayii ve Ticaret        A.Ş. 9 s.

62. Kılıç R. 2013, Ankara Üniversitesi Gölbaşı Sosyal Tesisleri Kayıkevi Heyelanlı Bölge        İnceleme Raporu. 20 s.

63. Kılıç R. Seyitoğlu G., Dikmen Ü., Karakaş Z., Ulamış K., Esat K , 2013, Keçiören Belediyesi        Selçuklu Caddesi 31889 Adadaki Afete Maruz Bölge Ve Çevresinin İmar Planlamasına Esas        Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu. 78 s.

64. Kılıç R. 2013, Ankara İli-Keçiören İlçesi Selçuklu Caddesi 31889 Adaya Ait Afete Maruz        Bölgenin Zemin Etüt Raporu. 82 s.

65. Kılıç R. 2013. Ankara İli, Keçiören İlçesi, Etlik Yayla Mahallesi 34403 Ada 2 Parselde İnşaa        Edilen Taş Duvarin Duraylılığına Ait Geoteknik Değerelendirme Raporu. 5 s.

66. Kılıç R. 2014, Kocaeli İli, Gölcük ilçesi, Saraylı Köyü 300 Kişilik Kredi Yurt İnşaatı ile Alt Yapı        ve Çevre Düzenlemesi İşinde Temel Kazısından Sonraki Gözlemlere Dayalı Zemin        İyileştirme Yöntemine İlişkin Geoteknik Rapor. 5 s.

67. Kılıç R. 2014. Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş. Çorum Fabrikası Klinker Silosu, Klinker        Nakil Yapısı, Klinker Tartım İstasyonu, Elektrik Odası, Kompresör Odası ve Konveyr        Temelleri, Trans Kuleleri ve Galerisi İnşaatı Jeolojik ve Jeoteknik Etüdünün Geoteknik        Değerlendirme Raporu. 4 s.

68. Kılıç R. 2014. Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş. Hasanoğlan Çimento Fabrikasına ait        Ankara İli Elmadağ İlçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi 1347 Ada 1 Parsel de        bulunan roller. Press, Elevatör Kulesi ve Transfer Kulesine ait Etüdünün Geoteknik        Değerlendirme Raporu. 3 s.

69. Kılıç R. 2014. Ankara İli, Keçiören İlçesi, 6771 Ada 32 Parseldeki İnşaat Alani Geoteknik        Değerlendirme Raporu. 8 s.

70. Kılıç R. 2014. Ankara İli, Keçiören İlçesi, Hisar Mahallesi 2772 Ada 1 Parselde Bulunan        Konut İnşaatı Zemin Araştırma Raporu Hakkında Geoteknik Değerlendirme Raporu. 5 s.

71. Kılıç R. 2015. Ankara Üniversitesi, Gölbaşı Sosyal Tesisleri, Havuz İnşaatı Zemin Etüd        Raporuna İlişkin Geoteknik Rapor. 3 s.

72. Kılıç R. 2015. Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. Polatlı Çimento Fabrikası İnşaatı Geoteknik Değerlendirme Raporu. 5 s.

73. Kılıç R. 2015. Ankara İli, Çankaya İlçesi, 29189 Ada, 1 Parselde TSK Spor Okulu ve        Eğitim Merkez Komutanlığı Eğitim (Pentatlon) İnşaat Alanı Geoteknik Değerlendirme         Raporu. 3 s.

74. Kılıç R. 2015, Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş. Sivas Çimento Fabrikasına Ait Sivas İli        Merkez İlçesi Yapı Mahallesi 151, 152 ve 154 Pafta no, 375 Ada 1 Parselde Bulunan 4500        ton/gün Üretim Kapasiteli Yeni Fırın İnşaatına ait Zemin Etüt Amaçlı Jeolojik ve Jeoteknik        Etüdün Geoteknik Değerlendirme Raporu. 3 s.

75. Kılıç R. 2015. Tüpraş Kırıkkkale Rafinerisi Yeni TPP Ünitesi Zemin Etüt Geoteknik Raporu Ek        Değerlendirme Raporu. 14 s.

76. Kılıç R. 2015. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Çorum İli, Bayat        İlçesi 30 Yataklı Devlet Hastahanesi İnşaatı Temel Kazıları Sırasında Meydana Gelen Şev        Kaymalarına İlişkin Hazırlanmış Geoteknik Raporla İlgili Görüş Notu. 3 s.

77. Kılıç R. 2016. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oğulbey Mahallesindeki Öz. Kuv. K. lığı Tümg. D. Karabelen Kışlasına iki Adet Yarı Gömme Tipi 150 Tonluk Cephanelik Binası Yapılması Hiz. Prj. Yapımı işi (Proje no: 15-9IGPY-167) İnşaatı Jeolojik ve Jeoteknik Etüdünün Geoteknik Değerlendirme Raporu. 3 s.

78. Kılıç R. Ulamış K. ve Seyitoğlu G. 2016. “İzmir İli, Bayrakli İlçesi, Turan Mahallesi,            Gümüşpala Mevkii, L18-A-03-C-2-D, L18-A-03-C-1-C ve L18-A-03-C-2-C Paftalarında        Sınırları Gösterilen Alanin İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu”. 140 s.

79. Kılıç R. 2016. S.S. Başkent Yonca Evleri Konut Yapı Kooperatifine Ait Ankara İli Etimesgut        İlçesi Ballıkuyumcu Mahallesi 62489 Ada 2 ve 3 Parsel, 62507 Ada1 ve 2 Parselde Bulunan        Konut (A, B, C, D ve E Blok) İş Yerleri (Sosyal Tesis 1 ve 2, Ticaret 1, 2, 3 ve 4) İnşaatına Ait        Jeolojik ve Jeoteknik Etüdünün Geoteknik Değerlendirme Raporu. 3 s.

80. Kılıç R. 2016. Ankara İli, Polatlı İlçesi, Topçu Füze Okul Komutanlığı, Sakarya Sitesi        Lojmanları Isı Merkezi Binası (Proje no: 11-8IKPO-078) İnşaatı Geoteknik Değerlendirme Raporu. 2 s.

81. Kılıç R. 2016. Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş. Kilis Çimento Fabrikası İnşaatı Jeolojik ve Jeoteknik Etüdünün Geoteknik Değerlendirme Raporu. 3 s.

82. Kılıç R., Akipek Ş. ve Akbaş S. O., 2016. S.S. Almila Yapı Kooperatifi Yerleşim Alanında Meydana Gelen Hasarlar ve İyileştirme Çalişmaları Konusunda Durum Tespiti, Jeolojik-       Jeoteknik, İnşaat ve Hukuki Açıdan Değerlendirme Raporu. 30 s.

83. Kılıç R. ve Özkan O. 2016.Ankara İli, Çankaya, 29749 Ada, 1 Parselde Yapılması Planlanan         Konut İnşaatlarına Ait Jeolojik-Jeoteknik ve Geoteknik Değerlendirme Raporu. 73 S.

84. Kılıç R. 2016. Ankara Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatındaki Geri Dolgu Malzemesinin        Kullanılabilirliğini Değerlendirme Raporu. 5 s.

85. Kılıç R. ve Huvaj, N. 2018. Çankaya Belediye Başkanlığı. Ankara, Çankaya, Dikmen, 16        Haziran 20011 yılında meydana gelen Akpınar Heyelanının Jeolojik-Jeoteknik incelemesi ile        ilgili Geoteknik Değerlendirme Raporu. 89 s.

86. Kılıç R. 2018. Limak Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Balıkesir Fabrikası Yapılarının        İnşaat Alanları Geoteknik Değerlendirme Raporu. 5 s.

87. Kılıç R. 2018. Ağrı İli, Hudut Hattina 1. Etap Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Yapım İnşaatı        İkmal İşi Kapsamında Km:0+000-4+100 Kesiminde Yüzey ve Yeraltı Suyu Bulunduran Yolun        ve Güvenlik Duvarının Emniyeti Açısından Zeminin Taşıma Gücü ve Dolguda        Kullanılacak Doğal Malzeme Seçimi Konusunda Değerlendirme Raporu. 21 s.

88. Kılıç R. 2019. Mila Enerji Anonim Şirketi – Biroğlu İnşaat Anonim Şirketi Ortaklığı “T.C. Çevre        ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresiBaşkanlığı, Ağrı İl Hudut Hattına 2. Etap Acil Sınır        Fiziki Güvenlik Sistemi Yapım İnşaatı İkmal İşi” Kapsamında Km: 7+380 İle Km: 7+680        Arasındaki Duvar Dolgusunun Altındaki Zeminin, Taşıma Gücünün, Sıyırma Kazısı        Derinliğinin ve Dolgudan Sonraki Şev Stabilitesinin Geoteknik Değerlendirmesi Konusunda        Danışmanlık” Nisan 2019. 22 s.

89. Kılıç R., Yetiş, Ü, Çelik, M, Arslan Ş, Ulamış, K. ve Çallı, S, S. 2019. Eras Madencilik Hafriyat        İnşaat Anonim Şirketine Ait Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Örencik Mahallesi, Ağcaçam        Mevkiindeki 6494 Nolu Ruhsatli Diatomit Sahasinin İşletilmesinin Kurtboğazi Baraj Gölü Su     Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi.  85 s.

90. Recep Kılıç Mühendislik Müşavirlik. 2019, 400 Yataklı Bartın Devlet Hastanesi Geoteknik        Değerlendirme raporu. 4 s.