İzmir Karabağlar Heyelanları Mühendislik Jeolojisi Haritası

Heyelanlarda geri analizden elde edilen doruk ve artık makaslama parametreleri

B-B’ (KM: 7+460.000) statik koşulda stabilite analizi

İzmir Karabağlar Heyelanları

Paleoheyelan üzerinde kooperatifler için tahsis edilen alan (Ankara, Yaşamkent)

Dikmen, Akpınar heyelanı (16.06.2011) mühendislik jeolojisi haritası (Kılıç ve diğ. 2018)

Dikmen, Akpınar heyelanı (16.06.2011) mühendislik jeolojisi kesiti (Kılıç ve diğ. 2018)

Dikmen, Akpınar heyelanı (16.06.2011) stabilite analizi (Kılıç ve diğ. 2018)

Şev düzenleme

Standarda uygun olmayan taş duvar istinat yapısı

Şev iyileştirme çalışmaları